Zielona Dwójka

Druga Rzeszowska Drużyna Harcerek ”Zielona DWÓJKA” to drużyna żeńska – obecnie tworzą ją druhny w wieku od dziesięciu lat do szesnastu- zastrzegamy, że górnego limitu wieku nie ma!

Każda druhna ma oryginalną osobowość i różnorodne zainteresowania, co nas łączy to harcerskie ideały: BÓG, HONOR I OJCZYZNA oraz pragnienie doskonalenia się poprzez harcerską służbę. Pracujemy w zastępach, każda harcerka ma indywidualny program rozwoju oparty na zdobywaniu stopni oraz sprawności. Naszym pragnieniem jest kształtowanie osobowości wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, silnych duchowo i fizycznie, zdolnych do aktywnego podejmowania wyzwań.

Współpracujemy z drużyną męską o nazwie Czarna JEDYNKA i w wyniku naszej współpracy udało nam się zorganizować wiele inicjatyw np. grę miejską Szare Szeregi. Gra ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko członków naszych drużyn, ale również innych, niezrzeszonych w harcerskim ruchu osób. Wspólnie z drużyną Czarnej JEDYNKI organizujemy wyjazdy: w tym roku wyjechaliśmy na zimowisko do Supraśla, gdzie trenowaliśmy jazdę na nartach biegowych oraz poznawaliśmy tajemnice historii Powstania Listopadowego i Styczniowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej . Trzy druhny zakończyły okres przygotowawczy i w miejscu niezwykle nastrojowym i symbolicznym – cmentarzu powstańców listopadowych, złożyły Przyrzeczenie i wreszcie mogły przypiąć do swojego munduru  harcerskie Krzyż .

Przy drużynach: Zielona DWÓJKA i Czarna JEDYNKA funkcjonują obecnie trzy sekcje: jazdy konnej, wspinaczkowa i sportowo-turystyczna. Powstaje czwarta, która zamierza zajmować się szeroko rozumianą literaturą i współpracować z Harcerską Biblioteką przy Podkarpackiej Komendzie Chorągwi ZHP prowadzoną przez hm. Zofie Nowakowską.

Planujemy w tym roku rozpocząć „Kampanię Bohater”, do czego przygotowujemy się solidnie. Postanowiłyśmy wspólnie, że chcemy aby Danuta Siedzikówna- ps.”Inka” stała się dla nas wzorem druhen Zielonej DWÓJKI na ścieżkach ich  harcerskiego życia.

Zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą kontynuować lub rozpocząć razem z nami te radosną wędrówkę. Nasza grupa jest czasami trochę zwariowana ale najważniejsze jest to, że łączy nas przyjaźń, która jest lekarstwem na wszelkie trudy dnia codziennego.