Wyniki MMnO

CT – czas pokonania trasy w minutach,

Punkty za czas  – punkty karne za przekroczenie limitu czasu,

Punkty karne za trasę – punkty karne za brak, zmianę kolejności lub

                           podbijanie punktów kontrolnych z innych tras,