SZARE SZEREGI

We wrześniu tradycyjne odbywa się gra historyczna Szare Szeregi  organizowana przez 2 Drużynę Harcerek „Zielona DWÓJKA”, 1 Drużynę Harcerzy „Czarna JEDYNKA” z Rzeszowa Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych  od IV klasy. Fabuła oparta jest na wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej. 27 września 1939 r. trudna sytuacja kampanii wrześniowej wymusiła na kierownictwu ZHP decyzję o kontynuacji pracy harcerskiej w konspiracji. Jakiś czas później organizacja ta przyjęła nazwę „Szare Szeregi”.

W ramach Gry uczestnicy będą musieli „zdobyć” kennkarty, przejść wyznaczony odcinek miasta patrolowany przez niemieckich żołnierzy, namalować znak Polski Walczącej na „murach budynku” – czyli specjalnie przygotowanych tablicach. Przejazd rikszą, to sposób na bezpieczne przekazanie informacji o miejscu ukrycia skrzynki kontaktowej. I wiele innych podobnych zadań, nawiązujących do tych, realizowanych przez najmłodszych harcerzy w ramach swojej szaroszeregowej służby. Drugi etap Gry będzie miał miejsce w lasach w okolicy Dylągówki. Uczestnicy zostaną tam przewiezieni autokarem. W stadninie Boska Dolina czas będzie na posiłek i krótki odpoczynek, po czym patrole przy pomocy map i kompasów, będą musiały odnaleźć teren ukrycia tajnych materiałów niemieckich, a następnie z tego pilnie strzeżonego miejsca je wykraść.

Za realizacje wszystkich zadań patrol zdobywa punkty, wygrywa ten który zdobędzie ich najwięcej. Dodatkowe punkty bonusowe otrzyma patrol za strój swoich członków nawiązujący do okresu wojny i okupacji  oraz start w tych strojach w Biegu Zawiszaków, realizowanego jako jedno z wydarzeń Harcerskiego Startu. 

Cała Gra ma na celu kultywowanie wiedzy wśród młodych Polaków o wydarzeniach tamtego okresu, zapoznać uczestników z postawą ich rówieśników, których brutalne wydarzenia okupacji zmusiły do szybkiego dorastania. Gra ma pomóc lepiej zrozumieć historię naszego kraju i propagować patriotyczną postawę wśród najmłodszych obywateli naszej Ojczyzny.

 

REGULAMIN GRY Szare SZEREGI                  Formularz ZGŁOSZENIOWY do GRY      Zgoda Rodziców/Opiekunów