Sekcja Kawaleryjska

Regulamin zajęć Harcerskiej Grupy Jeździeckiej drużyn: Czarna JEDYNKA i Zielona DWÓJKA.

CEL KURSU

 • nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy konnej, ogólnej opieki nad koniem, dbałości o sprzęt jeździecki i środowisko w którym koń przebywa
 • zdobycie wiedzy na temat sportu jeździeckiego i polskich tradycji jeździeckich.
 • rozwój sprawności fizycznej
 • ukształtowanie odpowiednich postaw i cech charakteru: punktualności, odpowiedzialności, pracy samodzielnej oraz w grupie, dokładności i sumienności, pokonywania trudności, przełamywania słabości zarówno psychicznych jak i fizycznych.

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się od października do czerwca w soboty lub niedziele zgodnie z przedstawionym na początku roku kalendarzem pracy drużyn.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie ośrodka Boska Dolina w Dylągówce pod Rzeszowem. Możliwe jest odbycie zajęć w innych ośrodkach jeździeckich w ramach specjalnie zorganizowanych wyjazdów, o których informacja podana jest z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Jeśli nie zostanie postanowione inaczej godziny zajęć są następujące:
 • wyjazd z Rzeszowa: 7.30
 • powrót do Rzeszowa ok. godz. 13.00
 1. Transport: samochody prywatne osób wspierających pracę środowiska drużyn: Zielona Dwójka i Czarna Jedynka lub dostępne autobusy komunikacji publicznej.
 2. W celu zorganizowania transportu obecność na zajęciach należy każdorazowo obowiązkowo potwierdzić u koordynatora do czwartku wieczorem. Po tym terminie transport musi uczestnik organizować sobie samodzielnie.
 3. Zajęcia składają się z dwóch części: z lekcji jazdy konnej i z pracy na terenie Ośrodka Boska Dolina: sprowadzanie koni z padoków, czyszczenie, siodłanie, porządkowanie sprzętu jeździeckiego, stajni itp.
 4. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się w grupach do 6 osób podzielonych w zależności od poziomu zaawansowania jeździeckiego. Pierwsze jazdy dla osób początkujących są indywidualne.
 1. Do uczestnictwa w zajęciach – warunki konieczne – uprawnieni są harcerze i harcerki po ukończeniu okresu próbnego,
 • aktywnie uczestniczący w pracach drużyn oraz zastępów
 • posiadający otwartą i realizujący próbę na stopień obejmującą elementy dotyczące kursu jazdy konnej
 1. Jeśli harcerz/harcerka w danym tygodniu nie uczestniczy w zaplanowanych zbiórkach czy innych ważnych harcerskich wydarzeniach (niezależnie od przyczyny) w tym tygodniu nie jeździ konno. Obowiązkiem jego/jej jest jednak uczestniczyć w pozostałej części zajęć, czyli we wszystkich wyznaczonych pracach.
 2. Harcerz/harcerka ma prawo do opuszczenia z przyczyn osobistych 3 zajęć kursu – w przypadku takiej absencji musi o tym powiadomić koordynatora.
 3. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędna jest pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach oraz na przejazdy ich dziecka prywatnymi samochodami na miejsce zajęć i z powrotem.
 4. Koszt zajęć wynosi 60 zł. za miesiąc. Kwota ta obejmuje również składki harcerskie,   płatne na początku miesiąca w gotówce wyznaczonej osobie lub przelewem na konto Stowarzyszenia Czarna JEDYNKA:

1419 5000 0120 0608 0691 060002

 1. Zebrane fundusze będą przeznaczone na:
 • wykupienie ubezpieczenia NW dla uczestników i OC dla instruktorów,
 • zakup sprzętu np. szczotek do czyszczenia koni, ochraniaczy, podkładek pod siodła,
 • realizowanie innych celów jeździeckich Harcerskiej Grupy Jeździeckiej.

Koordynator: Zuzanna Bartoszewska: 519 853 518

Instruktor: Joanna Bartoszewska: 605 611 870