Regulamin MMnO

 

Puchar Czarnej Jedynki w Biegach na Orientację 2018r.

1. Rodzaj imprezy:

Cykl czterech imprez w Biegach na Orientację,

 

2. Organizator:

STOWARZYSZENIE „Czarna Jedynka”, 

 

3. Terminy i miejsce imprez:

Nazwa etapu

Miejsce

Data

Gra Lisa Budy Głogowskie, / woj. podkarpackie,

24 marca 2018 r.

 

 

HinO Wiosna

 

Góra św. Marcina /woj. małopolskim, pow. tarnowskim /

 

21 kwietnia 2018r.

 

HinO Jesień

 

Zanie – wieś  położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Księżpol../

 

13 października 2018r.

 

Mikołajkowe MnO

 

Dylągówka, / woj. podkarpackie, powiat Rzeszów, gmina Hyżne/.

 

8 grudnia 2017

 

4. Program zawodów – ramowy dla wszystkich zawodów.

Dokładna godzina odprawy i startu patrolu, podana zostanie po wysłaniu zgłoszeniu.

 • 8.00 – 12.00  –  Wydawanie numerów startowych
 • 09.00 – Odprawa Techniczna 1

 • 09.15 – Start patroli grupa I

 • 10.00 – Odprawa Techniczna 2

 • 10.15 – Start patroli grupa II

 • 12.00 – Odprawa Techniczna 3

 • 12.15 – Start patroli grupa III

 • 16.00 – Zakończenie zawodów

5. Trasy

 • TD – dla początkujących
 • TJ – dla średnio-zaawansowanych
 • TS – dla zaawansowanych

6. Wpisowe.

20 zł/osoba

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • Ubezpieczenie NNW,
 • Ciepły posiłek,
 • Mapę

Opłaty startowej można dokonać:

 • przelewem na konto z dopiskiem: „Oznaczenie Trasy i skład patrolu”

Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

1419 5000 0120 0608 0691 060002

 

7. Mapa:

Kolorowa w skali 1: 10 000,

 

8. Patrole:

 • Na trasie TD drużyny maksymalnie czteroosobowe.
 • Na trasach, TJ, TS patrole dwuosobowe

Wyposażenie patrolu:

 • kompas (busola) – wszystkie patrole
 • dla tras: TJ, TS dodatkowo: kątomierz, linijka, cyrkiel, długopis, ołówek,

 

9. Klasyfikacja :

 • Klasyfikacja indywidualna patroli na poszczególnych trasach z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • W przypadku startu patrolu mieszanego – patrol klasyfikowany będzie w grupie męskiej.

 

10. Punktacja Pucharowa.

W przypadku startu Patrolu w przynajmniej dwóch edycjach rywalizacji Pucharu Czarnej Jedynki, patrol ujęty będzie w klasyfikacji Pucharowej. O miejscu w tej rywalizacji, decydować będzie suma otrzymanych punktów w poszczególnych startach.

 

 

11.Punktacja

Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.

 

12. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia możliwe tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.czarnajedynka.com zakładka: Zgłoszenie MMnO
 • Zgłoszenia dokonuje patrolowy podając skład pozostałych członków patrolu
 • zamknięcie zgłoszeń następuje 3 dni przed właściwą edycją Pucharu Czarnej Jedynki
 • Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w grze.