Regulamin Gry

ss

 

 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie Czarna Jedynka
 • 2 Rzeszowska Drużyna Harcerek „Zielona Dwójka”

 

 1. Kontakt:

Alina Jagusztyn

tel. 793984307

strona: http://www.czarnajedynka.com/szare-szeregi/

e-mail: szareszeregi@czarnajedynka.com

 

 1. Cel imprezy:
 • Uczczenie pamięci członków Szarych Szeregów.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Interaktywna nauka historii.
 • Promocja regionu.
 1. Miejsce i termin.

Centrum miasta Rzeszowa

sobota, 22.09.2018r.

 1. Program.
 • 8:00 – Odprawa techniczna uczestników gry
 • 8:30 – Gra
 • 10:30 – Oddanie kart patroli 
 • 15:00 – Bieg Zawiszaków – Park Papieski w Rzeszowie

 

 1. Uczestnicy.
 • W imprezie uczestniczyć mogą rodziny z dziećmi oraz harcerze i harcerki w wieku od 10 do 16 lat.
 • W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zgłoszone poprzez stronę: czarnajedynka.com– zakładka „Zgłoszenia GRA”
 • Do udziału w grze wymagana jest wypełniona i podpisana zgoda rodziców (matki i ojca, opiekuna/opiekunki). Dokument do pobrania też na stronie  czarnajedynka.com  w zakładce „Dokumenty”
 • W przypadku bardzo złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany terminu lub odwołania gry. 

 

 1. Zgłoszenia.
 • Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.
 • Zgłoszenie patrolu na grę tylko przez Formularz zgłoszeniowy przyjmowane będą do 18 września 2018 r.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
 • Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane.

 

 1. Punktacja.

Każdy patrol będzie oceniany za poszczególne elementy:

 • prawidłowe wykonanie zadań w określonym czasie
 • strój z epoki
 • umiejętność posługiwania się planem i mapą
 • styl zachowania nawiązujący do etyzmu narodowo-religijnego
 • start członków patrolu w Biegu Zawiszaków

 

 1. Nagrody.

Dla członków zwycięskich patroli przewidziane są nagrody rzeczowe i drobne upominki. 

 

 1. Informacja dla uczestników:

Wymagane wyposażenie indywidualne:

 • Zdjęcie do Kennkart ( jak do legitymacji, najlepiej w stroju szaroszeregowym – czarno-białe) 
 • legitymacja,
 • odpowiedni strój nawiązujący do epoki i adekwatny do pogody,
 • mały plecak,
 • woda do picia,

Wymagane wyposażenie patrolu:

 • telefon
 • kompas
 • mapnik,

 

UWAGA:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy zagubione podczas gry.

 

 1. Informacje dla zastępów harcerskich
 • Harcerze i harcerki zgłaszają się podając nazwę zastępu do którego będą należeć podczas gry oraz nazwę drużyny.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi gry „Szare Szeregi” 2018.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.