DRUŻYNY

2 Rzeszowska Drużyna Harcerek ”Zielona DWÓJKA” to drużyna żeńska – obecnie tworzą ją druhny w wieku od dziesięciu lat do szesnastu- zastrzegamy, że górnego limitu wieku nie ma!

Każda druhna ma oryginalną osobowość i różnorodne zainteresowania, co nas łączy to harcerskie ideały: BÓG, HONOR I OJCZYZNA oraz pragnienie doskonalenia się poprzez harcerską służbę. Pracujemy w zastępach, każda harcerka ma indywidualny program rozwoju oparty na zdobywaniu stopni oraz sprawności. Naszym pragnieniem jest kształtowanie osobowości wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, silnych duchowo i fizycznie, zdolnych do aktywnego podejmowania wyzwań.

Współpracujemy z drużyną męską o nazwie Czarna JEDYNKA i w wyniku naszej współpracy udało nam się zorganizować wiele inicjatyw np. grę miejską Szare Szeregi. Gra ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko członków naszych drużyn, ale również innych, niezrzeszonych w harcerskim ruchu osób. Wspólnie z drużyną Czarnej JEDYNKI organizujemy wyjazdy: w tym roku wyjechaliśmy na zimowisko do Supraśla, gdzie trenowaliśmy jazdę na nartach biegowych oraz poznawaliśmy tajemnice historii Powstania Listopadowego i Styczniowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej . Trzy druhny zakończyły okres przygotowawczy i w miejscu niezwykle nastrojowym i symbolicznym – cmentarzu powstańców listopadowych, złożyły Przyrzeczenie i wreszcie mogły przypiąć do swojego munduru  harcerskie Krzyż .

Przy drużynach: Zielona DWÓJKA i Czarna JEDYNKA funkcjonują obecnie trzy sekcje: jazdy konnej, wspinaczkowa i sportowo-turystyczna. Powstaje czwarta, która zamierza zajmować się szeroko rozumianą literaturą i współpracować z Harcerską Biblioteką przy Podkarpackiej Komendzie Chorągwi ZHP prowadzoną przez hm. Zofie Nowakowską.

Planujemy w tym roku rozpocząć „Kampanię Bohater”, do czego przygotowujemy się solidnie. Postanowiłyśmy wspólnie, że chcemy aby Danuta Siedzikówna- ps.”Inka” stała się dla nas wzorem druhen Zielonej DWÓJKI na ścieżkach ich  harcerskiego życia.

Zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą kontynuować lub rozpocząć razem z nami te radosną wędrówkę. Nasza grupa jest czasami trochę zwariowana ale najważniejsze jest to, że łączy nas przyjaźń, która jest lekarstwem na wszelkie trudy dnia codziennego.

 

1 Rzeszowska Drużyna Harcerzy zwana od koloru noszonych chust – Czarną JEDYNKĄ, to najstarsza w Rzeszowie harcerska jednostka, powstała 4 listopada 1911r. Powołana została przez twórcę polskiego harcerstwa – Andrzeja Małkowskiego. Przez dziesięciolecia kształtowała, poprzez pracę opartą na szeroko rozumianym harcerskim stylu, osobowości głęboko zakorzenione w ideałach zawartych w rocie przyrzeczenia: służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Z tych młodych chłopców, zapamiętale ćwiczących się w harcerskich technikach: obozownictwie, samarytance, terenoznawstwie, łączności, wędrujących z mapą i plecakiem po szlakach harcerskiej przygody, wyrastają bohaterowie. Twardzi, zahartowani i odporni na pokusy łatwego, codziennego życia, prawdziwi mężczyźni, którzy nie rezygnują, nie poddają się, nie odwracają gdy ktoś liczy na ich pomoc. Tacy byli i są członkowie Czarnej Jedynki, takimi chcemy być i my, którzy obecnie sięgamy do bogatych korzeni naszej drużyny.

Na przestrzeni ponad 100 lat od powstania Czarnej JEDYNKI wyszło z niej wielu ludzi, zapisujących wspaniałe karty nie tylko w naszej lokalnej historii. Druh Wojciech Brzechowski – członek Czarnej JEDYNKI, jej drużynowy, wieloletni działacz harcerski i przewodniczący ogólnopolskiego Harcerskiego Kręgu Morskiego, autor albumu: „100 lat historii 1RwDH w fotografiach i dokumentach”, we wstępie do tej publikacji pisze tak:

Historia drużyny, to też historia i dorobek całego rzeszowskiego hufca. Należy podkreślić, że drużyna, popularnie znana „Czarna Jedynka” była kuźnią kadr, gdyż z niej wywodziło się wielu drużynowych i funkcyjnych innych rzeszowskich drużyn.

Jak doniosłe znaczenie i jak ważną rolę w środowisku i nie tylko odegrała 1RwDH w kształtowaniu charakterów, postaw moralnych i patriotycznych młodzieży niech świadczą takie nazwiska jej członków jak:

  • Leopold Lis – Kula, komendant P.O.W. na Wołyniu, bohater wielu zwycięskich bitew, najmłodszy pułkownik Legionów.

  • Józef Kret, jeden z najwybitniejszych instruktorów ZHP, organizator Szarych Szeregów na Ziemi Rzeszowskiej, autor książek „Harcerze wierni do ostatka” i „Ostatni krąg”.

  • Władysław Szczygieł, drużynowy, hufcowy i komendant Krakowskiej Chorągwi, redaktor pism „W kręgu wodzów”, „Harcerstwa”, autor fundamentalnych podręczników dla harcerzy: „Jak prowadzić zastęp”, „Jak prowadzić drużynę”.

  • Jan Bolesław Ożóg , wybitny poeta i pisarz esei i opowiadań.

  • Władysław Lutecki, drużynowy, komendant Szarych Szeregów w Rzeszowie.

  • Leopold Rząsa, szef wydziału 33 Organizacji Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów, zamordowany przez UB na zamku w Rzeszowie.

A z ostatniego pokolenia tacy druhowie jak Wojciech Kilar, Roman Przepióra, Iwo Birula – Białynicki, Artur Ekert i inni.

Liczni harcerze tej drużyny podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a także po jej zakończeniu założyli Ojczyźnie najwyższą ofiarę – swoje życie. Wielu też dało dowód swej wierności harcerskim ideałom służby Bogu i Polsce – cierpieniem w obozach koncentracyjnych i komunistycznych więzieniach.