Czarna Jedynka

2 Rzeszowska Drużyna Harcerek ”Zielona DWÓJKA” to drużyna żeńska – obecnie tworzą ją druhny w wieku od dziesięciu lat do szesnastu- zastrzegamy, że górnego limitu wieku nie ma! Każda druhna ma oryginalną osobowość i różnorodne zainteresowania, co nas łączy to harcerskie ideały: BÓG, HONOR I OJCZYZNA oraz pragnienie doskonalenia się poprzez harcerską służbę. Pracujemy w zastępach, każda harcerka ma indywidualny program rozwoju oparty na zdobywaniu stopni oraz sprawności. Naszym pragnieniem jest kształtowanie osobowości wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, silnych duchowo i fizycznie, zdolnych do aktywnego podejmowania wyzwań. Współpracujemy z drużyną męską o nazwie Czarna JEDYNKA i w wyniku naszej współpracy udało nam się zorganizować wiele inicjatyw np. grę miejską Szare Szeregi. Gra ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko członków naszych drużyn, ale również innych, niezrzeszonych w harcerskim ruchu osób. Wspólnie z drużyną Czarnej JEDYNKI organizujemy wyjazdy: w tym roku wyjechaliśmy na zimowisko do Supraśla, gdzie trenowaliśmy jazdę na nartach biegowych oraz poznawaliśmy tajemnice historii Powstania Listopadowego i Styczniowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej . Trzy druhny zakończyły okres przygotowawczy i w miejscu niezwykle nastrojowym i symbolicznym - cmentarzu powstańców listopadowych, złożyły Przyrzeczenie i wreszcie mogły przypiąć do swojego munduru  harcerskie Krzyż . Przy drużynach: Zielona DWÓJKA i Czarna JEDYNKA funkcjonują obecnie trzy sekcje: jazdy konnej, wspinaczkowa i sportowo-turystyczna. Powstaje czwarta, która zamierza zajmować się szeroko rozumianą literaturą i współpracować z Harcerską Biblioteką przy Podkarpackiej Komendzie Chorągwi ZHP prowadzoną przez hm. Zofie Nowakowską. Planujemy w tym roku rozpocząć „Kampanię Bohater”, do czego przygotowujemy się solidnie. Postanowiłyśmy wspólnie, że chcemy aby Danuta Siedzikówna- ps.”Inka” stała się dla nas wzorem druhen Zielonej DWÓJKI na ścieżkach ich  harcerskiego życia. Zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą kontynuować lub rozpocząć razem z nami te radosną wędrówkę. Nasza grupa jest czasami trochę zwariowana ale najważniejsze jest to, że łączy nas przyjaźń, która jest lekarstwem na wszelkie trudy dnia codziennego.   1 Rzeszowska Drużyna Harcerzy zwana od koloru noszonych chust - Czarną JEDYNKĄ, to najstarsza w Rzeszowie harcerska jednostka, powstała 4 listopada 1911r. Powołana została przez twórcę polskiego harcerstwa - Andrzeja Małkowskiego. Przez dziesięciolecia kształtowała, poprzez pracę opartą na szeroko rozumianym harcerskim stylu, osobowości głęboko zakorzenione w ideałach zawartych w rocie przyrzeczenia: służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Z tych młodych chłopców, zapamiętale ćwiczących się w harcerskich technikach: obozownictwie, samarytance, terenoznawstwie, łączności, wędrujących z mapą i plecakiem po szlakach harcerskiej przygody, wyrastają bohaterowie. Twardzi, zahartowani i odporni na pokusy łatwego, codziennego życia, prawdziwi mężczyźni, którzy nie rezygnują, nie poddają się, nie odwracają gdy ktoś liczy na ich pomoc. Tacy byli i są członkowie Czarnej Jedynki, takimi chcemy być i my, którzy obecnie sięgamy do bogatych korzeni naszej drużyny.
Na przestrzeni ponad 100 lat od powstania Czarnej JEDYNKI wyszło z niej wielu ludzi, zapisujących wspaniałe karty nie tylko w naszej lokalnej historii. Druh Wojciech Brzechowski - członek Czarnej JEDYNKI, jej drużynowy, wieloletni działacz harcerski i przewodniczący ogólnopolskiego Harcerskiego Kręgu Morskiego, autor albumu: "100 lat historii 1RwDH w fotografiach i dokumentach", we wstępie do tej publikacji pisze tak:
Historia drużyny, to też historia i dorobek całego rzeszowskiego hufca. Należy podkreślić, że drużyna, popularnie znana „Czarna Jedynka” była kuźnią kadr, gdyż z niej wywodziło się wielu drużynowych i funkcyjnych innych rzeszowskich drużyn.
Jak doniosłe znaczenie i jak ważną rolę w środowisku i nie tylko odegrała 1RwDH w kształtowaniu charakterów, postaw moralnych i patriotycznych młodzieży niech świadczą takie nazwiska jej członków jak:
  • Leopold Lis – Kula, komendant P.O.W. na Wołyniu, bohater wielu zwycięskich bitew, najmłodszy pułkownik Legionów.
  • Józef Kret, jeden z najwybitniejszych instruktorów ZHP, organizator Szarych Szeregów na Ziemi Rzeszowskiej, autor książek „Harcerze wierni do ostatka” i „Ostatni krąg”.
  • Władysław Szczygieł, drużynowy, hufcowy i komendant Krakowskiej Chorągwi, redaktor pism „W kręgu wodzów”, „Harcerstwa”, autor fundamentalnych podręczników dla harcerzy: „Jak prowadzić zastęp”, „Jak prowadzić drużynę”.
  • Jan Bolesław Ożóg , wybitny poeta i pisarz esei i opowiadań.
  • Władysław Lutecki, drużynowy, komendant Szarych Szeregów w Rzeszowie.
  • Leopold Rząsa, szef wydziału 33 Organizacji Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów, zamordowany przez UB na zamku w Rzeszowie.
A z ostatniego pokolenia tacy druhowie jak Wojciech Kilar, Roman Przepióra, Iwo Birula - Białynicki, Artur Ekert i inni.
Liczni harcerze tej drużyny podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a także po jej zakończeniu założyli Ojczyźnie najwyższą ofiarę – swoje życie. Wielu też dało dowód swej wierności harcerskim ideałom służby Bogu i Polsce – cierpieniem w obozach koncentracyjnych i komunistycznych więzieniach.
więcej...

Zielona Dwójka

Druga Rzeszowska Drużyna Harcerek ”Zielona DWÓJKA” to drużyna żeńska – obecnie tworzą ją druhny w wieku od dziesięciu lat do szesnastu- zastrzegamy, że górnego limitu wieku nie ma! Każda druhna ma oryginalną osobowość i różnorodne zainteresowania, co nas łączy to harcerskie ideały: BÓG, HONOR I OJCZYZNA oraz pragnienie doskonalenia się poprzez harcerską służbę. Pracujemy w zastępach, każda harcerka ma indywidualny program rozwoju oparty na zdobywaniu stopni oraz sprawności. Naszym pragnieniem jest kształtowanie osobowości wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, silnych duchowo i fizycznie, zdolnych do aktywnego podejmowania wyzwań. Współpracujemy z drużyną męską o nazwie Czarna JEDYNKA i w wyniku naszej współpracy udało nam się zorganizować wiele inicjatyw np. grę miejską Szare Szeregi. Gra ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko członków naszych drużyn, ale również innych, niezrzeszonych w harcerskim ruchu osób. Wspólnie z drużyną Czarnej JEDYNKI organizujemy wyjazdy: w tym roku wyjechaliśmy na zimowisko do Supraśla, gdzie trenowaliśmy jazdę na nartach biegowych oraz poznawaliśmy tajemnice historii Powstania Listopadowego i Styczniowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej . Trzy druhny zakończyły okres przygotowawczy i w miejscu niezwykle nastrojowym i symbolicznym - cmentarzu powstańców listopadowych, złożyły Przyrzeczenie i wreszcie mogły przypiąć do swojego munduru  harcerskie Krzyż . Przy drużynach: Zielona DWÓJKA i Czarna JEDYNKA funkcjonują obecnie trzy sekcje: jazdy konnej, wspinaczkowa i sportowo-turystyczna. Powstaje czwarta, która zamierza zajmować się szeroko rozumianą literaturą i współpracować z Harcerską Biblioteką przy Podkarpackiej Komendzie Chorągwi ZHP prowadzoną przez hm. Zofie Nowakowską. Planujemy w tym roku rozpocząć „Kampanię Bohater”, do czego przygotowujemy się solidnie. Postanowiłyśmy wspólnie, że chcemy aby Danuta Siedzikówna- ps.”Inka” stała się dla nas wzorem druhen Zielonej DWÓJKI na ścieżkach ich  harcerskiego życia. Zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą kontynuować lub rozpocząć razem z nami te radosną wędrówkę. Nasza grupa jest czasami trochę zwariowana ale najważniejsze jest to, że łączy nas przyjaźń, która jest lekarstwem na wszelkie trudy dnia codziennego.
więcej...

Bieg Niezłomnych

Bieg przełajowy 3 km, 10 km oraz bieg główny : półmaraton.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzimy 1 marca, to wspomnienie tych, którzy nie zgodzili się na kolejną, tym razem “czerwoną” okupację Polski. Walcząc o pełną niepodległość Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę - własne życie. Grupa harcerzy i harcerek zgrupowani w środowisku rzeszowskich drużyn “Czarna JEDYNKA” i “Zielona DWÓJKA” wraz z rodzicami i przyjaciółmi chcą aktywnie włączyć się w akcję budowania świadomości historycznej na temat bohaterów narodowych. Okazją do tego maja być zawody sportowe.

Za nami kolejna edycja Biegu Niezłomnych. Biegu, którego organizacja od samego początku naznaczona była wieloma przeszkodami. Dość wspomnieć, że pierwotnie miał to być bieg na nartach. Jednak zimy - a właściwie jej brak, zamiary te przekreślił. Nie pomogły zmiany terminu. Wreszcie zdecydowaliśmy się na rozgrywanie zawodów w formie biegu przełajowego.

Najbliższy VII Bieg NIEZŁOMNYCH na który serdecznie zapraszamy odbędzie się:

14 września 2019r.

 
więcej...

Szare Szeregi

We wrześniu tradycyjne odbywa się gra historyczna Szare Szeregi  organizowana przez 2 Drużynę Harcerek "Zielona DWÓJKA", 1 Drużynę Harcerzy "Czarna JEDYNKA" z Rzeszowa Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych  od IV klasy. Fabuła oparta jest na wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej. 27 września 1939 r. trudna sytuacja kampanii wrześniowej wymusiła na kierownictwu ZHP decyzję o kontynuacji pracy harcerskiej w konspiracji. Jakiś czas później organizacja ta przyjęła nazwę "Szare Szeregi".

W ramach Gry uczestnicy będą musieli "zdobyć" kennkarty, przejść wyznaczony odcinek miasta patrolowany przez niemieckich żołnierzy, namalować znak Polski Walczącej na "murach budynku" - czyli specjalnie przygotowanych tablicach. Przejazd rikszą, to sposób na bezpieczne przekazanie informacji o miejscu ukrycia skrzynki kontaktowej. I wiele innych podobnych zadań, nawiązujących do tych, realizowanych przez najmłodszych harcerzy w ramach swojej szaroszeregowej służby. Drugi etap Gry będzie miał miejsce w lasach w okolicy Dylągówki. Uczestnicy zostaną tam przewiezieni autokarem. W stadninie Boska Dolina czas będzie na posiłek i krótki odpoczynek, po czym patrole przy pomocy map i kompasów, będą musiały odnaleźć teren ukrycia tajnych materiałów niemieckich, a następnie z tego pilnie strzeżonego miejsca je wykraść.

Za realizacje wszystkich zadań patrol zdobywa punkty, wygrywa ten który zdobędzie ich najwięcej. Dodatkowe punkty bonusowe otrzyma patrol za strój swoich członków nawiązujący do okresu wojny i okupacji  oraz start w tych strojach w Biegu Zawiszaków, realizowanego jako jedno z wydarzeń Harcerskiego Startu. 

Cała Gra ma na celu kultywowanie wiedzy wśród młodych Polaków o wydarzeniach tamtego okresu, zapoznać uczestników z postawą ich rówieśników, których brutalne wydarzenia okupacji zmusiły do szybkiego dorastania. Gra ma pomóc lepiej zrozumieć historię naszego kraju i propagować patriotyczną postawę wśród najmłodszych obywateli naszej Ojczyzny.

  REGULAMIN GRY Szare SZEREGI                  Formularz ZGŁOSZENIOWY do GRY      Zgoda Rodziców/Opiekunów
więcej...

Obóz 2014

Gdy za oknem widzimy co raz więcej słońca, intensywną zieleń, dzień dłuższy od nocy - to wyraźny znak,  że już nie długo wakacje. Wakacje to czas odpoczynku ale nie czas bierności  Ile razy marzyłeś lub marzyłaś  o plecaku, namiocie, biwaku nad rzeką, wędrówce przez lasy by wieczorem ulec szczególnej atmosferze bliskości spotkania przyjaciół  zgromadzonych przy ognisku?  Jeżeli kiedykolwiek w twojej wyobraźni powstał taki obraz wakacji- odważ się i rusz z nami szlakiem przygody, tej prawdziwej, rzeczywistej.  To co my Tobie oferujemy to nie wirtualna rzeczywistość na PlayStation.  Harcerski Obóz – organizowany przez Zieloną DWÓJKĘ i Czarną JEDYNKĘ jest niezwykłą okazją przeżycia przygód dawno zapomnianych przez obecną młodzież.  Zrywamy z konspektem wypoczynkowych wakacji – doskonalimy sztukę przetrwania w każdych warunkach, czasem ekstremalnych.  Nasz obóz harcerski stwarza niepowtarzalną atmosferę:  łączy historię z teraźniejszością, technikę z naturą.  Spędzając wiele dni i nocy dni pod namiotami,  radząc sobie z wieloma przeciwnościami przyrody,  kąpiąc się w rzece i gotując na ognisku pokonujemy swoje słabości, rozwijamy umiejętności i uczymy się radzić sobie w każdych warunkach – dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Jesteśmy oparciem dla innych i wiemy, że od innych otrzymamy pomoc.  Tak rodzi się harcerska przyjaźń.  Przyłącz się do nas!

więcej...

XXV Nocny Bieg Uliczny

więcej...
Aktualności:

Nic nie odnaleziono

Przepraszamy ale zapytanie nie zwróciło, żadnych rezultatów.

projekt i realizacja: Grupa Kreopka